DSC_7506.JPG

muusikateooriaõpetaja

TUULI PRUUL

MUUSIKATEOORIA (kursus)

Kui soovid järgmisest muusikateooriakursusest esimesena teada saada, jäta oma kontaktinfo SIIA.

Algajate muusikateooriakursus on suunatud inimesele, kellel puuduvad igasugused eelteadmised noodikirjast, muusikateooriast, rütmidest, nootidest ja muust. Üheskoos alustame nullist ning omandame baasteadmised.

Kursus koosneb kuuest kohtumisest (6 x 45 min), kus läbitakse järgmised teemad:

  1. tund: rütmid, taktid, taktimõõt, kaasaplaksutamine. 

  2. tund: noodijoonestik, noodinimed, noodivõtmed, alteratsioonid, meloodia.

  3. tund: dünaamika- ja tempotähistused, metronoomi kasutamine.

  4. tund: artikulatsioonitähistused, pool- ja täistoonid, heliredelid.

  5. tund: eelmiste teemade kinnistamine.

  6. tund: eelmiste teemade kordamine.

Tunniteemad võivad nihkuda/muutuda vastavalt sellele, kuidas grupp tervikuna edeneb. Võib minna aeglasemini, võib minna kiiremini, põhirõhk on alati sellel, et tund oleks parajalt jõukohane, arendav ning oleks mõnus õppida.

Kursus sobib Sulle, kui Sa:

- pole varem muusikateooria ja solfedžoga kokku puutunud.

- soovid õppida noodikirja- ja noodistlugemist.

- oled 15-aastane või vanem.

Kursuse läbinu on omandanud vajalikud oskused, et panna kirja ja noodist lugeda lihtsamaid rütme ja meloodiaid, tunneb levinumaid esitust suunavaid tähistusi, oskab kasutada metronoomi ning tunneb heliredeleid (duur ja moll).

Huvi korral võta meiega ühendust läbi vasakpoolse kontaktvormi või kirjuta info@soundvillestudio.ee!